Çalışan Bağlılığı Yaratmak Bir Liderlik Yetkinliğidir

Çalışan Bağlılığı, karmaşık bir dizi faktörün sonucudur. Bazıları sadece kurumsal düzeyi etkileyen faktörlerken, çalışan bağlılığı konusunda birçok unsur yöneticilerin doğrudan kontrolü altındadır. Bu nedenle, becerikli bir yönetici, ekibinin bağlılığını büyük ölçüde geliştirebilir. Çalışan Bağlılığı Yetkinlikleri, yöneticilerin  çalışanlara yönelik olarak, bağlılık yaratan bir ortam oluşturabilmeleri için, ustalaşmaları gereken temel becerileri temsil eder. Biz bu yetkinliklere sahip kişilere bağlılık yaratan lider adını veriyoruz.

Dikkat! Bir Şeyi Kaçırıyor Olabilirsiniz

Bu konudaki tüm çabalarınıza (ve çalışan bağlılığı anketi  konusunda hizmet aldığınız firmanın tavsiyelerine) rağmen, çalışanlarınızın bağlılığını geliştirme ile ilgili planınız genellikle kritik bir unsurdan yoksundur. Büyük olasılıkla geçen yıl size göre eksiksiz bir anket süreci yürüttünüz, sonuçları dikkatli bir şekilde analiz ettiniz ve anlamlı eylemlerde bulundunuz. Ancak bağlılık çabalarınızın başarısı, kuruluşunuzun kilit rolündeki yöneticilerinizin desteğinden, en doğru şekilde yararlanana kadar, her zaman  sınırlı kalacaktır.

Bilmelisiniz ki yöneticiler, kuruluşunuzda, bağlılık ortamı yaratmada çok hayati bir rol oynar. Dahası şu günlerde tüm şirketlerin oluşturmaya çalıştığı  çalışan deneyimini, İnsan Kaynakları'nın, üst düzey liderlerin ve hatta CEO'un dahi etkileyemeyeceği kadar güçlü  bir biçimde şekillendiriyorlar. Çünkü yöneticiler çalışanların katkılarına, başarılarına, gelişim gereksinimlerine ve bireysel yaşamlarının detaylarına daha yakındırlar. Kısacası, yöneticiler kuruluşunuzun bağlılık önermesini oluşturmasına yardımcı olmak için çok önemli bir konumdadır.

Yöneticilerinizin Gücünden Yararlanın

yoneticilerin-gucunden-yararlaninPeki çalışanların bağlılığı için uğraşırken, yöneticilerinizden en iyi şekilde destek almanın yolu nedir? Gözlemlediğimiz birçok kuruluş basamaklı sonuçlar yaklaşımını dener, yani bağlılık anketi sonrası her yöneticinin anket sonuçlarına göre bir eylem planı oluşturmasını sağlar. Bu etkili olabilir mi? Olabilir.

Kurum böylesi bir hesap verebilirlik seviyesine hazır olduğunda, yöneticilerde  eylem planlaması için görevlendirebilir. Ancak, anket sonuçlarına dayanan eylem planları doğası gereği reaktiftir ve genellikle seçilen odak alanlarda yalnızca marjinal iyileşmelere yol açarlar. Gerçekten dönüşümsel bir değişim yaratmak için bir kuruluşun anket verilerine reaktif  bir şekilde tepki vermenin ötesine geçmesi gerekir. Yani sürece proaktif bir yaklaşımı da katmalı ve çalışan bağlılığını  kaynağından itibaren ele almalıdır.

Bir Yetkinlik Olarak Bağlılık

İş ortağımız DecisionWise yıllar içerisinde milyonlarca çalışan bağlılığı anketi yanıtlarını topladıktan sonra, çok önemli bir şey öğrendi: bağlılığın olduğu bir çalışma ortamı oluşturmak için bir dizi temel liderlik davranışları gerekiyor. Başka bir deyişle, bağlılık oluşturmak bir yetkinliktir konusudur.

Bu durum bize gösteriyor ki, çalışan bağlılığına dair yıllardır uygulanan geleneksel “ölç ve tepki ver” yaklaşımında artık kayda değer bir değişim gerekli. Liderlerinizin bağlılık yaratma yetkinlikleri ölçülebilir ve geliştirilebilir. Yani yöneticilerinizin, ekipleri için doğru ortamı oluşturmak adına, sahip olmaları gereken becerileri geliştirmelerine yardımcı olarak, kurumunuzda çalışan bağlılığını artırabilirsiniz.

Bir bağlılık anketininin sonucuna dair sarf edilen yüksek çaba, yöneticilerin bağlılık yaratma konusundaki yeterliliklerini anlamak için  sarf edilmez. Elbette, anket sonuçları, yöneticilerin görüş alanı dahilindeki bir şeylere işaret edecektir. Ancak tespit edilen sorunu ele almak genellikle yöneticiler için kapsamlı eğitim ve gelişim gerektirir ve kuruluşlar bu sorunu doğru şekilde ele alma arzusuna nadiren sahiptir.

Oysa proaktif bir yaklaşım, tanım gereği, anketin sonuçlarına karşı reaktif davranmamak anlamına gelir.  Anket halen değerli bilgiler sunarken, proaktif yaklaşım, düşük puanlı anket sonuçlarına takılmaktan ziyade, asıl olarak bağlılığı yaratan liderlik davranışları ve yetkinliklerine odaklanmayı gerektirir. Ve bu süreçte ancak  liderlerle başlar.

Doğru Yetkinlikleri Seçmek

multiraterHangi yetkinliklerin veya yönetimsel davranışların bağlılık oluşturan bir ortam yaratacağını anlamanın ön koşulu de bağlılığın temelde nasıl oluştuğunu anlamaktır. İş ortağımız DecisionWise  14  milyon anket sonucu üzerinden yaptığı incelemede, insanları işlerine bağlı kılan evrensel faktörler buldular. Bu faktörlere MAGIC faktörleri adını veriyoruz.  Biz buna kendi dilimizde de Çalışan Bağlılığının SİHİRİ diyoruz.  MAGIC Çalışan bağlılığı modeli anlam, otonomi, gelişim, etki ve aidiyet alanlarında bağlılığı oluşturmak için tasarlanmış bir yeterlilik modeline odaklanır. Örneğin, çalışan bağlılığı oluşturmadaki kritik bir koşulun  gelişim olduğunu, biliyoruz. Yani çalışanların işinde geliştiğini hissetmesi gerekiyor. Elbette gelişimi etkileyecek birçok faktör var ve gelişim ile ilgili işin hepsi yöneticiye düşmüyor. Ancak, bir yöneticinin, çalışanların performansı hakkında geri bildirim vermesi , bunu yaparken çalışanların hem devam eden gelişimi hakkında,  hem de  tutkularını yönetme konusunda onlara sunduğu koçluk ve bunların diyaloğunu doğru kurabilme yetkinliği,  çalışanların gelişim ile ilgili hislerini doğrudan etkileyen bir durum. Yani bunun çalışanların kendi gelişim algıları üzerinde çok önemli bir etkisi var. Bağlılık Yaratan Liderlik öğrenilebilir bir yetkinliktir ve bu becerilere sahip liderler çalışanların kendilerine dair artan gelişme algıları sonucu, bağlılıklarınında artmasını sağlamaktadır. Ancak öncelikle liderlerinizin bu yetkinliklerden hangilerine sahip olduğunu doğru tespit etmeniz gerekir.

Tabii ki, yöneticileri geliştirme fikri yeni bir şey değil. Çoğu kurumun öyle ya da böyle bir tür yönetici gelişimi süreci zaten var. Ancak özellikle bağlılık yaratma konusundaki eğitim ve gelişim programlarını devreye almaktaki farkındalıkları halen düşük. Şirketlerin, bağlılık yaratan lider programları ile birlikte,  belirli alanlarda, çalışan deneyimini iyileştirmelerine yardımcı olacak bu becerileri hızlıca öğrenmeleri ve geliştirmeleri gerektiğini savunuyoruz. Bu yaklaşım, zamanı geldiğinde sadece yıllık ankete tepki vermek yerine  kuruluşunuzda bağlılığın sürekli bir odak haline gelmesine yardımcı olacaktır.

engagin_leader_CTA

Subscribe to the Newsletter