Üst Yönetim İçin Çalışan Bağlılığı Ne Kadar Önemli?

Content Writer Bahar Sen, Kurucu Ortak

Pek çok üst düzey yönetici, Çalışan Bağlılığı ile ilgili kendilerine gelen mesajların önemini giderek daha fazla anlamaya başladı. İŞ ortağımız Decision Wise’ın 150 şirketle yaptığı Yıllık Çalışan Bağlılığı Anketi, çalışan bağlılığının çok önemli olduğunu düşünen üst düzey yöneticilerin yüzdesinde %13, tüm yöneticiler arasında ise %35 oranında bir artış olduğunu gösterdi. 


1-İK Yöneticileri Çalışan Bağlılığını Ne Kadar Tanıyor?

Çalışmanın ilk sorusu katılımcıların çalışan bağlılığını doğru anlayıp anlamadıklarını belirlemeye yönelikti. Katılımcıların %68’i insan kaynakları departmanından, %78’i ise yönetici veya daha üst kademe yönetim ünvanlarını elinde tutan kişilerdendi.

Katılımcılara şu soruldu: "Çalışan Bağlılığı" terimi size ne kadar tanıdık geliyor?” Katılımcıların %61’i  “iyi biliyorum”,  %23’ü “biliyorum”, %15’i “biraz biliyorum” ve yalnızca %1’i ise “bilmiyorum” yanıtını verdi. Bilinirlik oranına bakıldığında, katılımcıların ortalama %84’ü “çok tanıdık” veya “tanıdık” yanıtını verdi. 

 

baglilik-yaratan-lider-degerlendirmesi Hemen İndir

 

3-Çalışan Bağlılığı Yöneticiler için Ne Kadar Önemli?

Yöneticilere şirketlerinde çalışan bağlılığının önemi sorulduğunda, alınan sonuçlar “çok önemli” yanıtını veren yöneticilerin sayısında %35’lik bir artış olduğunu gösterdi. Diğer yanıtlar ise şöyle: Katılımcıların %27’si “önemli”, %26’si “biraz önemli”, %5’i “hiç önemli değil” ve %3’ü ise “bilmiyorum” yanıtını verdi. Yöneticiler için “çok önemli” yanıtlarının sayısı %39 iken bu sayının üst düzey yöneticiler için %51 olduğuna dikkat edin. Bu sonuç, üst düzey yöneticiler bağlılığa  öncelik verdikçe yöneticilerin de çalışan bağlılığına daha fazla odaklandığını göstermektedir.

4-Çalışan Bağlılığının Faydaları Nelerdir?

İK liderlerinden çalışan bağlılığının 9 potansiyel yararını sıralamaları istendi. İK liderlerine özellikle şu soru soruldu: “Size göre, genel anlamda Çalışan Bağlılığı kuruluşlara ne fayda sağlar? Bu sorunun amacı anketin ilerleyen bölümlerinde sorulan  asıl yararlarına kıyasla çalışan bağlılığının algılanan yararlarını anlamaktı.

En çok verilen 3 yanıt “çalışanın  performansını artırır”, “çalışanları elde tutma oranını artırır” ve “kaliteyi artırır” oldu. Bu so

nuçlar, çalışan bağlılığının performansı ve çalışanları elde tutma oranını artırdığı  ve dolayısıyla çalışan memnuniyetinin şirkete yeni çalışanları çekme ve çalışanları elde tutma oranını artırdığını ortaya koyan araştırmalarımızı doğrulamaktadır.

Calisan-bagiliginin-onemini-kavrayan-yonetici

 

Çalışan Bağlılığının Önemi Gittikçe Artıyor.

Bu yapılan araştırma gösteriyor ki, üst düzey yöneticilerin %73’ü ve yöneticilerin %66’sı çalışan bağlılığının “çok önemli” ya da “önemli” olduğunu düşünüyor. 

Üst Yönetim, Çalışan Bağlılığının şirket performansı üzerindeki etkisini fark ettikçe ve çalışan bağlılığı girişimlerine öncülük ettikçe, yöneticiler de işe bağlı çalışanlar yaratmak için daha fazla katkıda bulunmaya devam edecektir. 

Üst yönetimin liderliği, pek çok alanda olduğu gibi çalışan bağlılığında da başarıda kilit rol oynamakta. Sizce üst yönetim çalışan bağlılığına verdiği önemi nasıl gösterebilir? Yanıtlarınızı aşağıdaki form üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Kaynaklar:

 

Çalışan Bağlılığı Yaratmak Bir Liderlik Yetkinliğidir

Çalışan Bağlılığı Kavramı Neden İşe İlk Girişte Öğretilmeli?

Çalışan Bağlılığı Hakkındaki 8 Efsane ve Gerçekler

Çalışan Memnuniyeti, Bağlılığı ve Deneyimi Arasındaki Fark Nedir?

 

Bahar Sen, Kurucu Ortak

Bahar Sen, Kurucu Ortak İçerik Üreticisi

Subscribe to the Newsletter