Çalışan Deneyimi: Beklenti Farklarını Yönetmektir

Kurumunuz, insanlarınızdır. Bu her zaman böyleydi ve her zaman böyle olacak.

Performans, aidiyet, düşük personel değişimi ve işgücünüzün işe karşı tutkulu olmasını istiyorsanız, çalışan ilişkilerine, karşınızda bir kurum varmış gibi yaklaşamazsınız, çünkü karşınızdaki bir kurum değildir. Ortak bir amaç için bir araya getirilen farklı arzulara, geçmişlere, hayallere, beklentilere ve anlayış seviyelerine sahip bireylerle muhatapsınız. Bu temel ve önemli gerçeği anladığınızda, Beklenti Farklarınızın doğasını görmeye başlayacaksınız, böylece uyumu ve toleransı şirket içerisinde teşvik etmek üzere çalışmalar yapmaya başlayabilirsiniz. Kurumunuzu yasal bir yapı olarak değil, bir insanlar ve ilişkiler ağı olarak gördüğünüzde, iş yerinde beklentileri yönetmenin ve güçlü ilişkiler kurmanın neden bu kadar önemli olduğunu görmek daha kolaydır.

"Şirketiniz aslında yok."

Şirketiniz, marka adı olan düşünsel bir çalışmadır.  Şirketiniz, insanlarınızdır.
Bu her zaman böyleydi ve her zaman böyle olacak.

sirketiniz-insanlarinizdir

BU YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞUDUR
Hem araştırma hem de kendi (genellikle üzücü) tecrübemizle Beklenti Farklarının çoğu zaman çalışanların işlerine bağlı olmayışlarının ve hoşnutsuz olmalarının sebebi olduğunu bulduk. Bireylere koçluk yaparken, onları parlak performanslardan uzak tutan şeyin arzu eksikliği olmadığını sıklıkla tespit ediyoruz. Aynı zamanda onları işlerine bağlı olmaktan alıkoyan şey de beceri eksikliği değildir. Beklenti Farkıdır. Ne beklendiğini bilmiyorlar veya beklentileri yöneticilerininkinden farklı olabiliyor. Haliyle var olduğunu bile bilmediğiniz bir hedefe ulaşmak zordur.

Şu anda, “sanırım bu tüm sorumluluğu yöneticilere yıkıyor gibi” diye düşünüyor olabilirsiniz. Çalışanların, yönetimin beklentilerini yanlış yorumladıkları zamanlar ne olacak? Bütün bunlarda çalışanların sorumluluğu nedir?” diye soruyor olabilirsiniz.

basarili-is-kadiniBunlar makul sorular. Çoğu zaman, gerçekçi olmayan beklentilere tutundukları veya kuşkuculuk ya da kişisel çıkarlarından dolayı bir şirketin eylemlerini yanlış yorumladıkları zaman elbette sorunlu olan çalışanlardır. Tüm bu durumlardaki çalışanların rolü hakkında ayrıca konuşacağız. Bununla birlikte, harcamaları yönetim yaptığı (ve müşteriden de ödemeyi o aldığı) için, çalışanlar ve müşterilerin beklentilerine, hislerine ve inançlarına dair nabız tutma yükü de sizdedir.

Eğer sizin ve çalışanlarınızın aklı ortak işliyorsa, iki tarafın da bekledikleri uyumluysa ve herkes verilen sözlerin tutulduğunu ve saygı gösterildiğini hissederse, bu muhteşem çalışan deneyiminin ( EX) sonucunda, çalışanlarınız mükemmel bir müşteri deneyimi (CX) sunacaklardır.  

 

ÇALIŞAN DENEYİMİ KİTABIMIZI OKUYUN

CTA-Employee-Experience-Book

Abone olun!