İş Sonuçlarınızı Çalışan Bağlılığı Sonuçları ile Karşılaştırmak İçin 4 Adım

Content Writer Bahar Sen, Kurucu Ortak

Kuruluşlar, işine bağlı çalışanların, işletme sonuçları üzerindeki etkisini ölçmek için çabalarlar. Öngörüsel olarak, işine bağlı çalışanların daha az maliyetli olduğu ve daha fazla ürettiğini söylemek bu kadar basit ve kolaydır. Birçok çalışma ve rapor bu varsayımı destekler, işine bağlılığın olduğu şirketler daha güçlü karlılık seviyelere sahiptir ve çalışanlarını elde tutarlar.

Peki, neden çoğu kuruluş bu etkiyi ölçmekte zorlanıyor? Çoğunlukla süreç yüzünden. İşte, bir çalışan bağlılığı anket sürecinin birçok kuruluşta nasıl (ne yazık ki) kötü yönetildiğini şöyle görüyoruz:

-Bir kuruluş bir çalışan bağlılığı anketi yapar.
-Sonuçlar yönetici ekibine sunulur.
-Yönetici ekibinin sorusu: "Bunun, iş sonuçlarımızla bağlantısı ne?" (Bunu bir nevi CFO sesinizle yüksek sesle kendinize de sorun)
-İnsan Kaynakları ekibi, karşılaştırmalar yapmak adına veri ve ölçümler bulmak için çabalar.
-İnsan Kaynakları ekibi, sürecin etkili karşılaştırmalar yapmak için tasarlanmadığını fark eder.
-Paylaşılabilecek hiçbir karşılaştırma yoktur.

Ankete yaptığınız yatırım için en iyi getirinin bu olmadığı kesindir. İşletme ölçümlerini ‘’çalışan bağlılığı’’ anketi verileriyle karşılaştırmanın zor olmasının birçok nedeni vardır. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve işletme sonuçlarınızı çalışan bağlılığıyla karşılaştırmak için aşağıdaki dört adıma bakalım:

1-Verileri Gruplayarak Toplayın

İçinizde iyi bir karşılaştırma sağlamak için, kuruluştaki gruplar (konumlar, departmanlar, yöneticiler, vb.) çapında bağlılık puanlarındaki değişkenliğe bakmanız gerekir. Bu süreç ankette demografik sorular sorarak veya gruplandırmaları Backend’de kodlayarak gerçekleştirilir. Sadece genel bir şirket puanı görebiliyorsanız eğer karşılaştırmalar ile boşuna uğraşmayın.

2-Neyi Ölçeceğinize Doğru Karar Verin

Kuruluşunuz için hangi verilerin önemli olduğunu öğrenin. Bu: karlılık, ciro, satış, müşteri hizmetleri veya verimlilik verilerini içerebilir. Gruplar çapında karşılaştırılabilen verilere sahip olduğunuzdan emin olun. "Gerçekten neyi bilmek istiyoruz? Bizim anlamamız için gereken en önemli şey ne?” diye kendinize sorun. Hangi faktörlerin sonuçlara etkisi olduğunu tanımlayın. Anket cevapları ile sonuçlar arasındaki ilişkiyi yapmanız için hangi bilgilerin toplanması gerektiğine karar verin. Eğer belirli bir bölümde birdenbire yüksek yıpranma düzeyiniz olursa, yıpranma ile ilgili olan faktörleri ölçün. Mevzuyu sanırım anladınız. Unutmayın! Standart tak çalıştır türünde bir anket kuruluşunuz için en kritik olan öğeleri nadiren ölçer.

3-Çalışan Bağlılığını Doğru Ölçün

Birçok kuruluş, genel çalışan bağlılığını bir anketteki tüm soruların toplamıyla denk tutar. Başka bir deyişle, ücret, anlam, liderlik, iletişim ve güvenlik sorularından ortalama puanı alarak buna “çalışan bağlılığı puanı” derler. Bunu yapmak tehlikelidir. Bu çalışan bağlılığı değildir. Bir ankette bazı sorular bilinmesi güzel şeyler olsa da gerçekte bağlılık ile ilgili değildir. Tüm anket sorularının ortalama puanını kullanarak bağlılığı ölçmeyin. Ayrıca tek bir anket sorusuna göre de bağlılığı ölçmek istemezsiniz. Bunun yerine, yalnızca bağlılığı ölçen 5 veya 6 tane kilit sorunun toplam puanını kullanın.

4-Harici Değişkenleri ve Faktörleri Doğru Analiz Edin 

Artık bağlılığı doğru ölçtüğünüze ve karşılaştırmak için gereken gruplara sahip olduğunuza göre, sonuçları etkileyebilecek harici değişkenleri analiz ettiğinizden emin olun. Bağlılığı etkileyebilecek dış etkenlerle sürekli karşı karşıya olduğumuz için bu her zaman mümkün olmayabilir. Mesele şu ki bu faktörleri anlamak önemlidir. Bir tesiste son zamanlarda işten çıkarmalar oldu mu? Son 3 ayda bir grubun yöneticisi değişti mi? Eğer öyleyse karşılaştırmalar yaparken bu faktörleri göz önünde bulundurun.

Çalışan bağlılığı anket sürecinizi, anket yapıldıktan sonra değil, süreci öncesinde etkili bir şekilde hazırladığınızda, yönetici ekibinin desteğini alabilir, kuruluşta değişimlere yol açabilir ve iş sonuçları ile güçlü karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Listeye ekleyecek başka şeyleriniz var mı? Deneyimlerinizi lütfen yorumlar bölümünde benimle paylaşın.

 

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI ÖRNEK ANKET

HEMEN İNDİRİN

 

 

Bahar Sen, Kurucu Ortak

Bahar Sen, Kurucu Ortak İçerik Üreticisi

Subscribe to the Newsletter