Bir çalışan nabız anketi yapmayı mı düşünüyorsunuz? Herhalde hiç kimse, kuruluşun nabzını tutmanın iş başarısı için kritik olduğu görüşüne itiraz etmez. İş ortağımız DecisionWise'ın, 20 yılı aşkın bir süredir yaptığı çalışan bağlılığı anketleri göstermiştir ki; iş sonuçları çalışan deneyimine doğrudan bağlıdır. Bu durumda, Müşteri Deneyiminin (CX), Çalışan Deneyiminin (EX) doğrudan bir sonucu olduğunu da söyleyebiliyoruz. Başka bir deyişle: CX = EX.  Yani Müşteri Deneyimi = Çalışan Deneyimi.  O yüzden de çalışan deneyimini iyi anlamak, iş başarısında önemli bir öncelik halini aldı. 

İş ortağımız DecisionWise'ın 200'den fazla küresel şirket ile yaptığı araştırmada, kuruluşların üçte ikisi, resmi olarak çalışan bağlılığını ölçtüğünü ve elde edilen sonuçları dikkate alarak aksiyonlar yürüttüğünü belirtmektedir. Kuruluşların %85'i ya şu anda çalışan bağlılığını ölçtüğünü, ya da yakın gelecekte bunu yapmayı planladıklarını işaret etmektedir. Artık sormamız gereken soru, bir kuruluşun geri bildirim toplaması gerekip gerekmediği değil, bu geri bildirimin nasıl toplanması gerektiğidir.

Neden Çalışan Nabız Anketi?

Bu anketler, çalışan bağlılığı seviyesini sık aralıklarla ölçtüğü ya da bir kuruluşun veya grubun o anki “nabzını gösterdiği’’ için, “nabız anketi” olarak adlandırılırlar. Çalışan nabız anketi, ilerlemenin ölçülmesi, potansiyel tehlikelere karşı uyarıda bulunulması, çalışan deneyimindeki eğilimlerin anlaşılması ve aksiyonların geliştirilmesi için yararlı olan bir araçtır. Nabız Anketleri ile Anlık Anketler arasında birçok benzerlik olsa da iki önemli farkları vardır:

 

  1. Nabız anketleri, düzenli veya planlı aralıklarla veya planlanmış gruplarla yapılır ve genellikle kuruluş nüfusunun büyük kesimlerini kapsar (Bazen tüm çalışanları).
  2. Çalışan nabız anketleri, çoğunlukla diğer çalışan anketlerine ek olarak ya da bunların takibi amacıyla yapılır. Nabız anketlerinde, bazen yıllık çalışan bağlılığı anketlerinin (çapa atan anketlerin) veya diğer anketlerin sonuçlarından yararlanılır. Böylece daha spesifik bilgilerin hızlı bir şekilde derinlemesine incelenmesi veya ele alınması gereken alanların takip edilmesi için harika bir yol sunarlar.

Screenshot 2019-02-03 13.03.53

  

Geri Bildirim Serüveninde Çalışan Nabız Anketlerini Doğru Kullanmak

Daha sık ve değeri olan bir çalışan geri bildirimi sağlama arayışında, yıllık çalışan bağlılığı anketlerinizi daha sık yapılan nabız anketleri ile desteklemenizi öneririz. Nabız anketleri, ilerlemenin ölçülmesi, çalışan deneyimindeki eğilimlerin anlaşılması ve aksiyonların geliştirilmesi için çok yararlı olan araçlardır.

Çalışan nabız anketleri, yıllık çalışan bağlılığı anketlerinin (bunları “çapa tan anket” olarak adlandırıyoruz) sonuçlarından yararlanarak daha spesifik bilgilerin hızlı bir şekilde derinlemesine incelenmesi için harika bir yol sunarlar. Nabız anketleri düzenli veya planlı aralıklarla, planlanmış gruplarla yapılır ve genellikle kuruluşun nüfusunun büyük kesimlerini içerir.

En-İyi-Anket-YöntemiÖrneğin, bir çalışan bağlılığı anketi her yıl yapılırsa ve bunun sonuçları, ‘’Yöneticilerin çalışan performansı hakkında geri bildirimde bulunmaya zaman ayırmadıklarını’’ açıkça gösteriyorsa kuruluş, yöneticilerin daha sık geri bildirim vermesini teşvik eden (veya talep eden) süreçler uygulayabilir. Bu aksiyonların etkili olup olmadığını anlamak için de, bir sonraki yıllık çalışan anketini beklemek yerine, belirli bir soruyu ve istenirse yıllık çalışan anketinde belirlenen diğer kritik maddeleri de ele almak amacıyla daha sık olarak bir çalışan nabız anketi uygulanabilir.

Çalışan Bağlılığını Ölçmek İçin En İyi Anket Uygulamaları

ÜCRETSİZ REHBERİ İNDİR

Biliyoruz ki çalışan bağlılığı yüksek olan kuruluşlar genel çalışan deneyimini geliştirmek için, yapılması gereken üç ila beş spesifik eylemi belirlemek amacıyla yıllık çalışan bağlılığı anketlerini kullanırlar. Buradan elde edilen sonuçlara göre aksiyon planlarını oluşturur, uygular ve ilerlemeyi ölçmek için de çalışan nabzı anketi ile takip ederler. Nabız anketleri, yıllık çalışan bağlılığı anketinden elde edilen değeri alır ve daha küçük, eyleme uygun parçalara ayırır. Bununla birlikte, sınırlı uzunlukları nedeniyle, çalışan nabız anketleri bir kuruluşun arzu ettiği şekildeki geniş kapsamlı bir kavrayışı sağlayamayabilir.

Çalışan Nabız Anketleri  Kuruluşunuz İçin Uygun Mu?

Nabız_Anketi_MobilÇalışan nabız anketleri, büyük bir anketin sonuçlarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen aksiyonlardaki ilerlemeyi belirlemek için etkili bir araçtır. Bir kuruluş, çalışan anketinin sonuçlarını diğer anket sonuçlarıyla karşılaştırarak, değişimin olup olmadığını ve yapılan aksiyonlardan sonuç alınıp alınmadığını etkin bir şekilde ölçebilir. Çalışan nabız anketleri, yıllık çalışan bağlılığı anketinde belirlenen konuları çok daha fazla spesifik olarak ele almak için tasarlanmıştır. Aynı genel popülasyonda (veya bu popülasyonun alt kümelerinde) değerlendirme yaptığı için, belirli yönetici grupları, ekipleri, işlevleri veya bölümlerindeki değişiklikleri veya eğilimleri belirleyebilir.

Çalışan nabız anketleri, geri bildirim cephaneliğinizde çok etkili bir araç olabilir. Ancak kuruluşunuzda çalışan nabız anketleri yapmadan önce kendinize sormanız gereken 2 soru vardır:

 

1. Çalışanların geri bildirimlerine göre hareket etmeye hazır mıyız?
2. Çalışan nabız anketini diğer anketlere bir ek olarak mı, yoksa onların yerine geçen bir anket olarak mı konumlandırıyoruz?

 

 

 

1. Çalışanların geri bildirimlerine göre hareket etmeye hazır mıyız?

Belki de nabız anketlerinin en büyük avantajı olan sıklığı, aynı zamanda en büyük dezavantajıdır da. Bir nabız anketi aracılığıyla kuruluş, çalışanların geri bildirimde bulunmalarını isterken onlara “Ne söylediğini duyduk ve nasıl olduğumuzu duymak isteyecek kadar seni önemsiyoruz” derken, çalışanlar bunu, “Şirket sağladığımız geri bildirimlere göre hareket etmeye niyetli, bu yüzden de bazı değişiklikler görmeyi bekleyebiliriz" diye duyarlar.

Bunların hepsi geri bildirime göre hareket etmeye meyilli bir kuruluş için çok olumlu olsa da, daha önce tanımlanmış ancak değiştirmek için çok az çaba harcanmış konular hakkında hala anketler yapmaya devam eden bir şirkete, bu anketler yarardan çok zarar verebilir. Çok sık, özellikle az aksiyonda bulunarak veya hiç harekete geçmeden anket yapmak, anketi hiç yapmamaktan daha zararlıdır. Çalışan nabız anketleri, aksiyon planlarını hayata geçirme sürenize ve yetkinliğinize uygun sıklıkta yapılmalıdır.

2. Çalışan nabız anketini diğer anketlere bir ek olarak mı, yoksa onların yerine geçen bir anket olarak mı konumlandırıyoruz ?

Bazı şirketler, yıllık çalışan bağlılığı anketini daha sık yapılan çalışan nabız anketi ile değiştirmeyi öneriyorlar. Bu strateji işe yarayabilir mi? Elbette, ancak nabız anketlerinin popülaritesi artsa da bazı kısıtları vardır. Unutmayın, çalışan nabız anketleri kapsamlı değildir. Ele alınan soru/konu sayısı ya da anket yapılan gruplar sınırlıdır. Yanıt verileri, geneldeki çalışan deneyimini anlama konusunda ilave bir kavrayış olarak değerlendirilmelidir.

Bizler nabız anketinin, bağlılık konusundaki faaliyetlerde ilerlemeyi ölçmek için yıllık çalışan bağlılığı anketini “desteklemesini” önermekteyiz. Düzenli yapılan çalışan nabız anketleri, her ne kadar daha sık geri bildirim ihtiyacına cevap verse de, yıllık çalışan bağlılığı anketini daha sık yapılan çalışan nabız anketleri ile değiştiren kuruluşlar, veri kalitesini feda ederler ve çalışan deneyimini tam olarak anlama yetkinliğinden yoksun kalırlar.

Çalışan Bağlılığı Anketi Dengesi

Çalışan bağlılığı stratejinizi uygularken, dengenin önemli olduğunu unutmayın. Çalışanlarınız duyulmak ister ve çalışan nabız anketleri gerekli sıklığı sağlarken, yıllık çalışan bağlılığı anketi gereken derinliği sağlar. Stratejinizde stratejik olun ve asla harekete geçebileceğinizden daha fazla anket yapmayın. Unutmayın, çalışan deneyiminiz müşteri deneyiminizi ileriye götürecektir. Bu durum, çalışanların tüm deneyimini anlamayı daha da önemli kılmaktadır.

ÇALIŞAN NABIZ ANKETİ HAKKINDA

Hemen Bilgi Al

Aykan Rasitoglu, MBA, Kurucu Ortak Aykan Rasitoglu, MBA, Kurucu Ortak

Bilgisayar Mühendisliği ve Yüksek Lisans eğitimi ile birlikte 15 yılı aşkın süre yerel ve çok uluslu teknoloji şirketlerinde önce bireysel sonrasında yöneticilik rollerinde bulundu. Teknolojinin gelecekte müşteri ve çalışan davranışlarının kökten değişeceğini ve şirketlerin bu noktada zorlanacağını uzun yıllar önce farkederek mevcut deneyim ve eğitimi üzerine yatırımını bu alana yaptı ve akabinde Success Program'ı kurdu. Yaklaşık 5 yıldır bu büyük dijital dönüşüme adapte olmaya çalışan firmaların CEO, CHRO, HR, Satış ve Pazarlama liderlerine yeni zihin, araçlar ve beceriler kazandırarak organizasyonların dengeli şekilde büyümelerine yardımcı olmakta ve danışmanlık vermekte.

Nabız Anketi Hakkında Bilgi Almak İçin Formu İletin Sizi Arayalım

Çalışanlarınızın Sesine Kulak Verin