Çalışan Bağlılığında Yöneticilerin Rolü Nedir?

  • calendar
    YAYINLANMA TARİHİ 20.Haz.2019 10:21:35
  • tag KATEGORİ Liderlik Gelişimi

  • clock
    OKUMA SÜRESİ 12 minutes

İş ortağımız DecisionWise, Engagament MAGIC: Kurumlarda, Yöneticilerde ve Bireylerde Bağlılığın Beş Püf Noktası isimli yeni kitaplarının revizyonlarını  tamamladığında “Engaging People™” (İnsanları Bağlı Kılmak ) kavramı kurumlar, liderler ve çalışanlar için ayırt edici bir kavram olarak ön plana çıktı. Çalışan bağlılığını neyin oluşturduğuna dair yaptıkları araştırma, bir yöneticinin çalışan bağlılığını sağlamak için sahip olması gereken en önemli yetkinliklerden birinin  “engaging people ” (insanları bağlı kılmak) kavramı olduğunu gözler önüne serdi.

Bazı liderler cazip bir iş ortam yaratmak için doğuştan birtakım yeteneklere sahip bireyler olabilirler.  Yani aslında insanları,  iş ortamına kendiliğinden çeken bazı becerilere, kişilik özelliklerine veya yetkinliklere sahip olabilirler. Ancak araştırmalarımız gösteriyor ki '' engaging people'' yetkinliklerine sahip yani bağlılık yaratan yöneticilerin çalışanların işine bağlı olmayı seçmesine zemin hazırlamak için yaptığı somut şeyler var. Ancak bu başka bir yazının konusu.


Bu yazıda altını çizmek istediğim nokta şu; Bir lider olarak, yönettiğiniz kişilerin bağlılığı üzerinde ciddi etkiniz var.  Elbette bağlı olmayı seçmek ve seçmemek bir çalışan seçimi olsada onların bu seçimleri üzerinde kuruluşunuzdaki herkesten daha fazla tesire sahipsiniz. Bunu duymak sizde baskı yaratmasın ama durum bu kadar net.

İş ortağımız Decisionwise'ın ENGAGEMENT MAGIC kitabı için yaptığı araştırma gösterdiki, siz bir lider olarak ne kadar işinize bağlı olursanız, astlarınızın da işine bağlı olma ihtimali o kadar yüksek.

calisan-bagliligi-anket-sonrasi-degerlendirme

Yöneticiler bir kuruluşun sağlığı açısından çok kritik öneme sahip oldukları için, liderlerin kendi bağlılık düzeylerinin, çalışanların bağlılık düzeylerini etkilemiyor olması şaşırtıcı olurdu. Zaten, yöneticilerin bağlılık düzeyi ile astlarının bağlılık düzeyi arasında bir ilişki olup olmadığını görmek için yaptığımız araştırmada, yöneticiler iş ve işyeri kültürüne ne kadar bağlılarsa, takımlarının da o kadar bağlı olduklarını net olarak gördük. Bunu aslında şirketlerimizde sezgisel olarak da görebiliyoruz öyle değil mi? Bir yöneticinin işine elini, kalbini, ruhunu, aklını koyup koymadığını anlamak o kadar da zor değil. Ben çalıştığımız müşterilerimizde yada firma ziyaretlerinde yöneticilerin verdikleri cevaplardan, beden dillerinden, olaylara yaklaşımından bunu rahatlıklar seziyorum ki günde 8-9 saatini birlikte geçirdiğiniz çalışanların bunu sezmemesi imkansız. Sezgisel olarak gördüğümüzü aynı zamanda bilim ve istatistikler de destekliyor.

Araştırma ekiplerimiz yirmi iki şirketin çalışan bağlılığı anketi sonuçlarını içeren verileri inceledi. Dörtten az astı olan tüm yöneticileri eledikten sonra elimizde 2.300 yöneticinin ve onlara bağlı 18.913 çalışanın anket yanıtı vardı. Bu yanıtlar doğrultusunda yöneticilerin ve çalışanların bağlılık puanlarının analizi, bize aralarında bir paralellik olduğunu göstermiştir:

Sonuçlara geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çalışan bağlılığının dört kategorisi vardır. Bunlar; Tamamen Bağlı, Önemli Katkı Sağlayan, Fırsat Grubu ve Tamamen İlgisiz şeklindedir. Bu doğrultuda araştırma sonucuna göre;

 

  • Yöneticilerin, yüzde 35'i Tamamen Bağlı kategorisine girmiş, yüzde 50'si Kilit Katılımcı olarak sınıflandırılmış, yüzde 13'ü Fırsat Grubuna girmiş ve yalnızca yüzde 2'si Tamamen Bağlı Değil kategorisine girmişti.
  • Çalışanların, (yönetici olmayanlar) sonuçları da benzer bir dağılım göstermiştir; çalışanların yüzde 27'si Tamamen Bağlı, yüzde 49'u Kilit Katılımcı, yüzde 20'si Fırsat Grubu'ndaydı ve yüzde 5'i Tamamen Bağlı Değil kategorisindeydi.
  • Tamamen Bağlı çalışanların yüzdesi, yönetici Tamamen Bağlı olduğunda (sadece Kilit Katılımcı olmak yerine) yüzde 50 artıyordu.

Araştırmamızın sonuçları, (1) işine bağlı yöneticilerin, takımlarının bağlılık seviyelerini açıkça etkilediğini göstermektedir; ve (2) işine bağlı yöneticilerin takımları işlerine daha çok bağlıdır.

calisan-bagliligi-takimlar-icin-cok-onemli

İyi haber şu ki, yöneticiler ve idareciler geçmişte olduğundan daha fazla işlerine bağlı görünüyorlar. Kötü haber ise şu, yeterli sayıda yönetici kendi bağlılıklarının takımlarınınki için ne kadar kritik olduğunu anlamıyor.

2016 yılında yaptığımız araştırmanın devamında, bir yöneticinin bağlılığının, takıma etkisi üzerine yaptığımız araştırmaların 2018 bulguları, bu ilişkinin ne kadar kritik olduğunu tekrar vurguladı. Bu araştırma, bir yöneticinin kendi bağlılık düzeyi, bir yıl önceki  anketten bir yıl sonraki ankete kadar yalnızca yüzde bir puan arttığında, o yöneticinin çalışanlarının işlerine bağlılık oranlarında %213 artış ihtimali olduğunu keşfetti.

Tüm bu sonuçlara baktığınızda size bir liderin bağlılık yaratması önemli mi? Hem sağduyuya göre, hem de araştırmaların sonuçlarında oldukça açık görünüyor ki: Bağlılık YaratanLiderlerin işlerine bağlı çalışanları vardır.

 

engagin_leader_CTA

Subscribe to the Newsletter