Yönetici Koçluğu

 • calendar
  YAYINLANMA TARİHİ 15.Haz.2019 23:12:48
 • tag KATEGORİ Liderlik Gelişimi

 • clock
  OKUMA SÜRESİ 12 minutes

Koçluk, güvenilir bir danışmanın kolaylaştırıcılığında yürütülen bir kişisel öğrenme ve gelişim sürecidir.

Success Programme Yönetici Koçluğu süreci, öz farkındalık yaratan, kişisel ve profesyonel gelişime ön ayak olan ve etkin liderlik alanlarını hedefleyen, derinlemesine bir öğrenme deneyimidir. Bu süreçte, bireyin geçmiş deneyimlerini, hali hazırdaki liderlik becerilerini ve gelecekteki potansiyelini tanımlamak için çeşitli değerlendirmelerden ve koçluk seanslarından yararlanılır. Koçluk, bireylerin liderlik becerilerinin tüm alanlarını güçlendirmeye yöneliktir. Standart koçluk modellerinden farklı olarak, bu sürecin hedefi, yalnız liderin ne yaptığını ve nasıl yaptığını değiştirmek değil, kişinin samimiyetle ve amaçlı bir biçimde yöneticilik yapabilmesi için “en iyi yönlerini” ortaya çıkarmaktır.

Sürece genel bakış

Koç, yöneticinin gelişimini desteklemek için, öz farkındalık artışını kolaylaştırır, eyleme teşvik eder ve kişiyi hesap verebilir tutar. Koçluk dönemi boyunca kendini birçok defa tekrarlayan bir süreç kullanılır:

 

 • Farkındalık:
  Bu süreç, kişiye davranış ve performans açısından hali hazırda nerede durduğuna dair geri bildirim sunmayı içerir. Bir dizi değerlendirme kullanılarak, bireye işe yarayan ve yaramayan tutumlarının ayrıntılı bir resmi sunulur. Kişi ayrıca kişisel arzularına tekabül eden güçlü ve geliştirilebilir yanlarının açık bir biçimde farkına varır. Bu değerlendirmeler, Reiss motivasyon analizi, 360 derece geri bildirim ve 180 derece geri bildirim gibi insan analizleri yoluyla kişinin kişilik tercihlerini, kişisel zayıf ve güçlü yanlarını, yetkinliklerini, raydan çıkarıcı alışkanlıklarını, arzu ve yaşam hedeflerini, ve değerlerini belirleyerek yapılır.
 • Eylem:
  Arzulanan davranış ve hedeflere dayanarak, her seansta, bir sonraki seanstan önce ele alınması gereken birkaç eylem maddesine odaklanılır. Bu eylem maddeleri hem uzun vadeli hem de kısa vadeli hedeflere odaklanır. Hedefler hem kişisel hem de örgütseldir. Hedefler, koçluk dönemi boyunca takip edilip değerlendirilen belli ölçümleri içerir. Koç tarafından ayrıca, bireyin koçluk dönemi resmen sona erdikten çok sonraları da hedef belirleyip gerçekleştirmesine yardımcı olacak araçlar sunulur.
 • Hesap verebilirlik:
  Bu süreç tek seferlik değil tekrar eden bir süreçtir. Her defasında hesap verebilir olunması gereken unsurlardan biri ele alınır. Hesap verebilirliği desteklemek için iş sonuçları,  ölçümler, başkalarının değerlendirmeleri, yöneticiden alınan geri bildirimler yani  hesap verebilirliği teşvik eden her tür araç kullanılır. Burada esas olan, bireyin kendini eylemlerinden ve sonuçlarından sorumlu hissetmesini sağlamaktır.

Koçlar

Success Programme yönetici koçları sadece Türkiye'nin en iyi koçları arasında olup, öğrenme süreci ve insan davranış psikolojisi konusunda uzmandır. Koçların her biri psikoloji veya bir başka davranış bilimi alanında uzmanlığa, yöneticilere danışmanlık alanında yoğun tecrübeye ve insan gelişimi alanında hatırı sayılır yaşam deneyimine sahiptir. 

Koçluk seansları

İlk koçluk seansından sonra, on beş gün aralıklar ile koçluk görüşmeleri yapılır. Koç yönetici ile birlikte düzenli koçluk seanslarını belirler, ancak gerek duyulduğunda ilave koçluk ve destek hizmeti de verir. Koç ile yönetici, süreç boyunca düzenli olarak e-posta yoluyla haberleşir.

Değerlendirmeler

Success Programme bir dizi liderlik değerlendirmesi yapar. Bunlardan bazıları şunlardır (müşterinin ihtiyacına göre):

 

%80 olarak sadece Reiss Motivasyon Analizi yeterli olmakla birlikte yöneticinin ve kuruluşun ihtiyaçlarına göre gerektiğinde diğer analizler ve ilave psikometrik değerlendirmeler de uygulanabilir. Bu değerlendirmeler, katılımcılara davranış tarzlarına ve bunun etraflarını nasıl etkilediğine dair açık bir farkındalık kazandırır. Tüm değerlendirme sonuçları bir Liderlik Zekâsı Profili’nde özetlenir. Bu profilde değerlendirme sonuçlarının tamamı ve bir kişisel gelişim kılavuzu da bulunur. Bu belgeler, koçluk süreci boyunca kullanılacak bir klasörde sunulur.

Özet

 • İçinde Reiss Motivasyon Analizi,  Leadership Intelligence 360 gibi 3-5 liderlik değerlendirmesi ve insan analizi (people analytics)
 • Yüz yüze 90 dakika ilk koçluk seansı
 • Ayda yaklaşık 2 adet zamanı önceden belirlenmiş yüz yüze ya da video konferans üzerinden koçluk seansı 
 • Koça e-posta yoluyla erişim ve yöneticinin talep ettiği telefon görüşmeleri
 • Şirkete ve süpervizöre yapılan takip raporları (3 ay ve 6 ayda)
 • Eylem planı, çalışma kitabı ve koçun sunduğu ilave malzemeler

Lider-koclugu-CTA2-zeminli

Subscribe to the Newsletter