Hesap verebilirlik kurumunuzun yapısının neresinde? Liderler iş yapış şekillerinden ne kadar sorumlu tutuluyor? Liderlerin performans ölçümlerinden sorumlu oldukları açıktır. Peki bunun yanı sıra bu hedeflere nasıl ulaştıklarından da sorumlu tutulabilirler mi?
360 geri bildirim sürecinin  esas amaçlarından biri, liderlerin yöneticilik tarzları konusunda hesap verebilir kılınmasıdır.

360 değerlendirmesinden elde edilen geri bildirim, yöneticinin kişisel gelişimi için bir hızlandırıcı olarak kullanılmalıdır.
Etkin bir 360 derece geri bildirim anketi, gelişime dair kişisel sorumluluğu ve hesap verebilirliği sürecin içine yerleştirmeyi gerektirir. Bu, kişisel geri bildirimin gizliliğini sağlayarak, gelişim planlarını paylaşarak ve bu süreci düzenli olarak tekrarlayarak gerçekleştirilir.

Depositphotos_31205119_l-2015

 

Liderlikte Hesap Verebilirlik için 360 Derece Geri Bildirimden Yararlanmak

Hesap verebilirlik sağlamak için, lidere vaat edilmiş olması gereken bir gizlilik düzeyi vardır. Kurumdaki bazı kişilerin bireyin geri bildirimiyle ilgili bilgi sahibi olması, o bilgiyi daha yararlı kılabilir, ancak mahremiyetin yüksek olması, güveni artırarak,  kişisel sorumluluk almayı kolaylaştırır.

Değerlendirmeye katılan lidere süreç ile ilgili gizlilik güvencesi verirken aynı zamanda rapordan en yüksek hesap verebilirlik sonucunu elde etmenin en iyi yolu, ilk sonuçların geri bildirimini belirlenen bir koçun yapması, rapordaki geri bildirimlerden alınan ilhamla da geliştirilen eylem planınında katılımcının yöneticisiyle paylaşılmasıdır Bazı liderler ellerine geçen rapora ait bilgileri kendi istekleriyle değerlendiriciler ve yöneticisi ile paylaşabilirler ki bu, en tercih edilen durumdur.

Bir gelişim eylem planı sunulduktan sonra, plandan haberdar olanlar, lidere bunun takibi ve uygulanması konusunda yardımcı olur. Konuya dahil olanların yıpranmış bir ilişkiye sahip olduğu ya da gelişim yönelimli olmadığı durumlarda, tarafsız bir koçun rolü çok önemlidir.

Sürekli Tekrar, bir 360 derece geri bildirim anketine ve işin kendisine hesap verebilirlik öğesini eklemenin son adımıdır. 360’ı yalnızca bir kez yapmayı planlıyorsanız, sürece dair umursamazlık ve ilgisizlik doğurma riskiniz vardır. Liderler bu süreci, ilk aşamayı tamamlandıktan sonra yok sayabilecekleri geçici bir program olarak görürler. 360’ların her yıl tekrarlanacağı bilgisi verildiğinde, katılımcılar bunun başarıları açısından önemli olduğu mesajını alırlar.

CTA_zeminsiz

Aykan Rasitoglu, MBA, Kurucu Ortak Aykan Rasitoglu, MBA, Kurucu Ortak

Bilgisayar Mühendisliği ve Yüksek Lisans eğitimi ile birlikte 15 yılı aşkın süre yerel ve çok uluslu teknoloji şirketlerinde önce bireysel sonrasında yöneticilik rollerinde bulundu. Teknolojinin gelecekte müşteri ve çalışan davranışlarının kökten değişeceğini ve şirketlerin bu noktada zorlanacağını uzun yıllar önce farkederek mevcut deneyim ve eğitimi üzerine yatırımını bu alana yaptı ve akabinde Success Program'ı kurdu. Yaklaşık 5 yıldır bu büyük dijital dönüşüme adapte olmaya çalışan firmaların CEO, CHRO, HR, Satış ve Pazarlama liderlerine yeni zihin, araçlar ve beceriler kazandırarak organizasyonların dengeli şekilde büyümelerine yardımcı olmakta ve danışmanlık vermekte.